เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช