ข่าวทั่วไป

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่าย ชุด "๙ ตามรอยพ่อ" จำนวนกว่า 50 ภาพ ในหลากหลายพระราชกรณียกิจ พร้อมเชิญชวนร่วมเขียนปณิธาน "๑ ความดีตามรอยพ่อ" ถวายแด่พระองค์ท่าน "พ่อหลวงของคนไทยทั้งชาติ" วิดีทัศน์ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแด่พระองค์ท่าน และวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุดต่าง ๆ

TOP