ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

ภายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่าย ชุด "๙ ตามรอยพ่อ" แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนกว่า 50 ภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ และร่วมถ่ายภาพเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ร่วมหมื่นคนตลอดการจัดงาน

นอกจากนี้ ประชาชนที่มาร่วมงานยังได้ร่วมกันเขียนปณิธาน "๑ ความดีตามรอยพ่อ" ซึ่งส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดทำไว้ 5,000 ใบ ผ่านต้นโพธิ์แห่งความดี ซึ่งบอกถึงการทำความดีต่างๆเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ “รักพ่อหลวง หนูจะเดินตามรอยพ่อหลวง” , “ฉันจะเป็นคนดีใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” , “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” , “เราโชคดีที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” , “ผมจะเป็นทหารเพื่อมารับใช้ชาติครับ” , “ฉันรักในหลวง” , “ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9” , “เดินตามศาสตร์พระราชา” , “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” อีกทั้งในงานได้จัดฉายสื่อวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแด่พระองค์ท่าน และวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุดต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ ส่วนกิจการนักศึกษา ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และช่างภาพอาสา "๙ ตามรอยพ่อ"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นล้นพ้น

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถานทีจัดพิธีดอกไม้จันทน์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP