ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"