ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ปิิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00-12.00 น วันที่ 23 พ.ย 60

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ปิิดให้บริการในวันพฤหัสบดี ที่่ 23 พฤศจิิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. เพื่อจัดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อย่างเป็นทางการ ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075-673059 หรือหมายเลขภายใน 3059 และ 3070 หรือ Facebook : โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP