ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

https://cse.wu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/IMG_7241.jpg

เนื่องด้วย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือขั้นสูงในการวิเคราะทางเคมี ดังนั้น จึงได้นำนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 31 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2016

TOP