ข่าวการศึกษา

ค่ายผู้นำนักศึกษา สารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ เขาหลวงรีสอร์ท อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านความเป็นผู้นำ และสานต่อกิจกรรมจากคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2
 
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละหลักสูตรได้เรียนรู้กระบวนการความเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ ทำให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
นางสาววรัญญา อิสระโคตร นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า การทำกิจกรรมครั้งนี้ ตนสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตนรู้สึกดีใจที่กิจกรรมสามารถทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รู้จักกันและเกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น

TOP