ข่าวการศึกษา

เชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ Keywords for Studying Religion and Power in Modern Thailand.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Keywords for Studying Religion and Power in Modern Thailand โดย Prof.Dr.Craig J.Reynolds

บรรยายเป็นภาษาไทย-อังกฤษ การมองประวัติศาสตร์สังคมภาคใต้ผ่านบทบาทตำรวจของ "ขุนพันธรักษ์ราชเดช"

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1


TOP