เชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ Keywords for Studying Religion and Power in Modern Thailand.