ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย