ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานระบบงานบัณฑิตศึกษา

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานระบบงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.

TOP