ข่าวเด่น

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน " โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ "ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_EU5ZNDrR_Q

TOP