รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน " โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ "