ข่าวทั่วไป

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมได้ใน 3 ช่้องทาง คือ

1.เพจเฟสบุ๊ค นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. เพจเฟสบุ๊ค walailak university ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.เว็บไซต์ http://walailakchannel.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WalailakUniversity/photos/a.10150106927045184.392673.176

TOP