ข่าวเด่น

เปิดให้บริการแล้ว!! รพ.ศูนย์การแพทย์ มวล.

ม.วลัยลักษณ์เปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะแรก อย่างเป็นทางการก่อนเปิดศูนย์การแพทย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะแรก อย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดศูนย์การแพทย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้ง โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชที่สะท้อนถึงความต้องการอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ ชุดนี้ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและวางแผนการก่อตั้งระยะเวลา 10 ปี พร้อมย้ำว่า มหาวิทยาลัยที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว จะต้องมีแผนงานที่ดีที่สะท้อนจากความต้องการปัจจุบัน และเชื่อมโยงไปยังอนาคต ไม่ใช่แต่เพียงจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือภาคใต้ แต่ว่าทั้งประเทศและประชาคมโลกด้วย โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อขอพระราชทานนามมหาวิทยาลัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2535 จากนั้น วันที่ 29 มีนาคม 2535 ทรงลงปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งวิชาชีพสำคัญที่เป็นที่ต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีโรงพยาบาลรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และให้การบริการทางการแพทย์แก่ชาวนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ระยะแรก ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จร่วมกันชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช อันจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการพัฒนาที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของชาวนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนและจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และชาวภาคใต้ตอนบน และจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างมากมาย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ล่าสุดได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอรับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางยกระดับ ขยายถนนทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย ระบบจราจรความปลอดภัยต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอันต้นๆด้วย

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการอย่างเป็นทางการในระยะแรก โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์ และบุคลากรในด้านอื่นๆ รวมถึงระบบต่างๆ ให้ลงตัว โดยเฉพาะระบบทางด้านไอที ที่ต้องมีความทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ก่อนที่จะเปิดศูนย์การแพทย์เต็มรูปแบบในช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการรักษาโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์จะทำหน้าที่ทั้งด้านการสอน การวิจัย และให้บริการรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย โดยปัจจุบันเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาโรคทั่วไป และคลินิกพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ คลินิกตา คลินิกคอนแทคเลนส์ คลินิกถันยเมตต์ และคลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด ตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จากนั้นในต้น ปี 2561 จะทยอยเปิดคลินิกเฉพาะทางเพิ่มเติม เช่น คลินิกสูตินารี คลินิกโรคเด็ก คลีนิกหูคอจมูก เป็นต้น และในเดือนมีนาคม 2561 จะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใน จำนวน 16 เตียง

อย่างไรก็ตามในส่วนของความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 30% พร้อมได้เร่งรัดให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการให้เป็นไปตามโรดแมพที่ได้วางไว้ ขณะเดียวกันเราได้มีการออกแบบตกแต่งภายในขนาด 550 เตียงไว้เสร็จแล้ว ซึ่งหากเป็นไปตามแผนจะมีอาจารย์แพทย์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 170 คน ในส่วนการก่อสร้างอาคารอำนวยการ (อาคาร A) และกลุ่มอาคารโรงพยาบาล (อาคาร B,C,D) ในภาพรวม ประมาณต้นปี 2561 โครงสร้างหลักจะสามารถสร้างได้แล้วเสร็จทั้งหมด และจะดำเนินการในขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมและงานระบบได้ต่อไป ทั้งนี้เมื่อศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการเต็มรูปแบบแล้วจะเป็นโรงพยาบาลหลักของภาคใต้ตอนบน คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี“โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความพร้อมในการเปิดให้บริการและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานบริการ พ.ศ. 2545 และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล พ.ศ. 2547 ซึ่งเราตั้งใจที่จะเปิดศูนย์การแพทย์ให้เป็นพื้นที่ที่สวยงาม ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในอาคารและภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงาม ที่สำคัญการบริการจะต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชน แต่ค่ารักษาพยาบาลสมเหตุสมผล นอกจากนี้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นสถานทีสำคัญที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และจะเป็นสถานวิจัยใหญ่ของแพทย์ เพื่อให้ก้าวทันต่อพัฒนาการทางการแพทย์ของโลก” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

โอกาสนี้ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสนับสนุนในกิจการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และยังคงเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริจาคได้ที่ งานการเงินและบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0 7567 3063

ประมวลภาพข่าวเด่น

TOP