ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       ตั้งความหวังหลังมีสำนักแพทย์
ฝ่าฝนแดดร่วมสู้สู่ความหวัง
ตั้งไว้ว่าห้าปีคงมีพลัง
โรงพยาบาลต้องได้ตั้งใน มวล.

       เพียงสองปีมีงบประมาณประสานได้
ชาวนครฯ ฝันใฝ่มานานหนอ
ไม่เสียทีที่เราต่างเฝ้ารอ
ผลเกิดก่อด้วยขวนขวายหลากหลายคน

       ทั้งชาวนครฯ อดีตผู้ว่าฯ รองเลขาฯ ของนายกฯ
คลังสมองร่วมถกจนได้ผล
ส.ส.ชาวมวล.ก่อร่วมรวมกมล
ต่างสู้ทนประสิทธิ์ประสานการได้มา

       บัดนี้โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เด่นประจักษ์ดั่งใจที่ใฝ่หา
พฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกา
พ.ศ.สองห้าหกศูนย์จำรูญจำเริญ

       เปิดป้ายเพื่อยืนยันร่วมกันว่า
ความสำเร็จเกิดขึ้นมาน่าสรรเสริญ
ขอขอบคุณหนุนหลากหลายหมายมุ่งเดิน
ขอเทอดเทอนคุณความดีมิมีลืม

ชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร้อยเรียง
พฤหัสบดี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐


TOP