กิจกรรมเปิดป้ายโครงการ ‘มือสางทะเลสวย สานต่อ…ทำดีเพื่อพ่อ’ ‘Beautiful Beach Combing Project : In Honor of His Majesty King Rama IX