ข่าวทั่วไป

เชิญชวนร่วมทุนโครงการอาคารพาณิชย์หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทุนพัฒนาพื้นที่โครงการอาคารพาณิชย์หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บนพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) รองรับการบริการนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะเวลา 30 ปี

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการและดูพื้นที่โครงการ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.075-673859-60 Email: cchutima@wu.ac.th

Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่


TOP