ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 32 คน จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยฐานความรู้ทั้งสิ้นจำนวน 6 ฐานความรู้ ได้แก่ 1. เหล็กในน้ำ 2. จิ๊กซอร์มนุษย์ 3. ปิดแฟ้มคดีเด็ด 4. จุลชีพในอาหารเสีย 5. Body guard และ 6. เยี่ยมชมอาจารย์ใหญ่

https://photos.app.goo.gl/Q3oqjuBGFuddE7gZ2"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2065

TOP