ข่าวการศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในงานปัจฉิมสารฯ

ชมรมนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับว่าที่บัณฑิตสำนักวิชา เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมเริ่มเวลา 07.30 น. โดยพี่บัณฑิตและน้องๆ สมาชิกในชมรม พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสำนักวิชา ร่วมกันร้องเพลงชาติหน้าเสาธง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการระลึกถึงกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ด้วยการเคารพธงชาติ ถือเป็นการอำลาสถาบันที่รักยิ่ง
 
เวลาประมาณ 9.00 น. พร้อมกัน ณ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา ชั้น 2 โดยมี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ "How to get jobs" โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์แต่ละหลักสูตร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการสมัครงาน เทคนิคในการทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องต่อไป
 
จากนั้น ต่อด้วยกิจกรรมมอบรางวัลขวัญใจประจำรุ่น ประมวลภาพรุ่นพี่ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา คณาจารย์กล่าวให้โอวาท และกิจกรรม INFO Feeling ถือเป็นการปิดงานด้วยความประทับใจ
 
โอกาสนี้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและอำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป

TOP