ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในงานปัจฉิมสารฯ