ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชนอาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองหัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research) ได้รับรางวัล Oral presentation award หมวด audience award จากงาน 9th Asian Medical Education Association (AMEA) Symposium cum Frontiers in Medical and Health Sciences Education2017 : “Preparing Healthcare Learners for a Changing World” เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาซึ่งงานประชุมนี้มีเจ้าภาพคือ Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKU) ประเทศ Hong Kong

งานประชุมนี้ เป็นการประชุมที่เน้นเรื่องแพทยศาสตรศึกษาในระดับภูมิภาค Asia และมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน จากทั่วโลก ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้กับผู้ที่ได้รับเลือกการนำเสนอผลงานปากเปล่า (Oral presentation) ดีเด่น

HKU เป็น 1 ใน 2 วิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ของประเทศ ก่อตั้งมาแล้ว 130 ปี และ อยู่ในอันดับ 43 จากการจัด World University Rankings ในปีล่าสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Resear

TOP