ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันนักข่าว" ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเนื่องในวันนักข่าว (5 มีนาคม) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารตาลคู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม
 
โอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ฯส่วนประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว ที่สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช จัดขึ้น ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ด้วย
 
ทั้งนี้ สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชได้จัดเสวนา ประเด็น "การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากคนคอน" โดยมี ดร.ณรงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร

TOP