ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2555