อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและชมรมช่วยเหลือและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดแบบยั่งยืน ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อน้องที่ติดเชื้อHIV