ข่าวทั่วไป

บริการจัดสอบ ITP TOEFL

สำนักวิชาศิลปศาสตร์บริการจัดสอบ ITP TOEFL ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 08.30 – 12.00 น. โดยผู้ที่ประสงค์เข้าสอบต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนสอบคนละ 1,200 บาท เข้าบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828 -1-14776-8 หรือ บัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 053281194620 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ ถึงผู้รับตามที่ระบุ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ออกใบเสร็จรับเงินและมอบให้ผู้เข้าสอบในวันสอบ (ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบจะประกาศให้ทราบหลังจากรายชื่อและจำนวนผู้สอบชัดเจนแล้ว)

ทั้งนี้ ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณนัทธี ภคเมธาวี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2003 Email: pnattee@wu.ac.th

เอกสารแนบ

TOP