ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 103 คน จากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกอบไปด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 7 ฐานความรู้ ได้แก่ 1. ผ่ากบพบรัก 2. จิ๊กซอร์มนุษย์ 3. กรดอะซีติดในน้ำส้มสายชูไวน์ 4. การชุบโลหะด้วยไฟ้า 5. วงจรไฟฟ้า RLC 6. คลื่นนิ่งและการกำทอนในเส้นลวด และ 7. เยี่ยมชมอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้รวบรวมภาพความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2102

TOP