ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการรวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP– OES)ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการรวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP-OES) ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สำหรับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ฟรีค่าลงทะเบียน

https://cse.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/กำหนดการลงเว็บ.pdf"

ภาคบรรยายทฤษฎี จำนวน 1 วัน (รองรับได้ 60 คน)

ภาคปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน (รองรับได้ 20 คน มีข้อจำกัดเครื่องมือและเจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ให้บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยก่อน)

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับใบ Certificate ตามวันที่เข้าฝึกอบรม

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/CbQT5L9CDeFrMHMt1" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงใน 18 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทวัน หนูแจ่ม โทร. 075-673685

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2123

TOP