ข่าวทั่วไป

เชิญสัมมนาปฏิบัติการ "อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์-ศรีธรรมราชมหานคร (เมือง ๑๒ นักษัตร)"

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง "อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค-ศรีธรรมราชมหานคร(เมือง ๑๒ นักษัตร)" ที่โรงแรมทวินโลตัส ห้องบงกชรัตน์ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ไม่มีค่าลงทะเบียน และรับค่าพาหนะเหมาจ่ายคนละ 200 บาท จากผู้จัด
 
สนใจติดต่อด่วนที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507

TOP