เชิญสัมมนาปฏิบัติการ "อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์-ศรีธรรมราชมหานคร (เมือง ๑๒ นักษัตร)"