ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ