ข่าวทั่วไป

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 15 ณ จังหวัดตรัง

ด้วยฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดการจัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP