ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจาก University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซียศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 20 คน ในการศึกษาดูงานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย Mr.Budiman Sobri Abdullah, Assistant Director UUM Information Technology (UUMIT) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ UUM ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหวังว่าจะมีความร่วมมือในเรื่องต่างๆกันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำลังมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติและหลักสูตรนานาชาติในหลายสำนักวิชา การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลหลักของภาคใต้ตอนบน และยินดีต้อนรับคณะจาก UUM ให้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการอีก และจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต

จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่จาก University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย ได้ศึกษาดูงาน ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ระบบข้อมูลอินเตอร์เน็ต(Internet Data) ระบบเครือข่าย (Network) ระบบปฏิบัติการทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT Operation) ระบบเชื่อมต่อ (System and Portal) ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ท ,WIFI, Email และการอำนวยความสะดวกด้าน Internet และ IT ที่มีต่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP