นักศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในญี่ปุ่นและอินเดีย