ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในญี่ปุ่นและอินเดีย

ผลงานวิจัยของ น.ส. ปรัชญาพร เดิมหลิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เรื่อง An analysis on the derivation of continued fraction expansion for exponential with simple powers ได้รับการตอบรับให้ร่วมเสนอแบบบรรยายในการประชุม International Conference on Pure and Applied Mathematics-2018 ที่จัดขึ้น ณ เมือง Kanchipuram ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561

ผลงานวิจัยของ น.ส. กษิดาภา ผลประสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เรื่อง Pulse RF Cold Atmospheric Plasma for Generation of Stable Large Volume Activated Water ได้รับการตอบรับให้ร่วมเสนอในการประชุม 2nd International Workshop On Plasma Agriculture ที่จัดขึ้น ณ เมือง Takayama ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561

นักศึกษาทั้งสองคน ได้รับการสนับสนุนทุนในการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศจาก โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

TOP