ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ม.ศิลปากร ดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ผู้บริหารและบรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP