ข่าวทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ ITP TOEFL วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอให้ผู้ที่โอนเงินสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ITP TOEFL วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบมา หากมีท่านใดได้โอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ปรากฎรายชื่อ ขอให้ติดต่อคุณนัทธี ภคเมธาวี โทร. 0-7567-2003 เป็นการด่วน ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หากไม่ได้รับการติดต่อภายในเวลากำหนดถือว่าข้อมูลที่แสดงถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ห้องสอบและรายละเอียด/เอกสารการเตรียมตัวสอบ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ

TOP