ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที 3

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที 3 จำนวน 19 คน จากโรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที 3 จำนวน 19 คน จากโรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารวิชาการ 7 โดยประกอบด้วยฐานความรู้ทั้งสิ้น 9 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. กลเปลี่ยนสีกะหลำปลีม่วง 2. นักสืบสายเลือด 3. สบู่เอาแต่ใจ 4. การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 5. Animation 6. การตกผลึกและผีเสื้อโครมาโตกราฟฟี 7. โภชนาการ 8. ดูาว และ 9. ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้รวบรวมภาพความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2149

TOP