วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีแสวงหาความร่วมมือกับ Ludwig Maximilian University of Munich