ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมรับฟัง บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ” โดยคุณสรพัศ ปณกร บริษัท Novozymes (บริษัทสัญชาติเดนมาร์ก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตจุลินทรีย์และเอนไซม์อันดับหนึ่งของโลก และเป็น ซัพพลายเออร์ให้บริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลก) ตำแหน่งฝ่ายเทคนิคและบริการงานในแผนกสัตว์น้ำ ดูแลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มากกว่า10 ประเทศ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 01310 อาคารเรียนรวม 1

ปัจจุบัน คุณสรพัศ ปณกร ดำรงตำแหน่ง รองนายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย และอีกหลายตำแหน่ง อาทิ คณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้ง คณะทำงานเครือข่ายคนไทยกุ้งไทย คณะทำงานสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมกุ้งไทย กรรมการในสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และเป็นกรรมการในชมรมสมาคมวงการกุ้ง 4 แห่ง และได้เขียนหนังสือ บทความเกี่ยวกับกุ้งภาษาไทย ประมาณ 200 เรื่อง ภาษาอังกฤษ 30 เรื่อง บทความภาคภาษาอังกฤษถูกแปลไปมากกว่าสิบภาษา และได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงานสัมมนาทางวิชาการด้านกุ้งมากกว่า 10 ครั้งในประเทศต่างๆ เช่น ไทย มาเลย์ อินเดีย เอกวาดอร์ สหรัฐ เวียดนาม จีน และ เป็นพิธีกรงานวันกุ้งที่จัดในประเทศไทยมากกว่า 10 งานต่อปี

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ คุณราเชน คุ้มสังข์ เบอร์โทรศัพท์ 075 672325 (เบอร์ภายใน 2325)

TOP