ข่าวทั่วไป

ลุ้นไปทัศนศึกษาที่ปีนังกับสถาบันภาษา 4 วัน 3 คืน ฟรี

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “Life in Walailak University” โดย…

ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้อง…
ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ต่างๆ และ/หรือการใช้บริการ หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สอดแทรกเนื้อหาการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนด
ใส่คำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) ในวิดีโอ
ใส่โลโก้ WULI ที่มุมล่างขวาตลอดความยาวของวิดีโอ (ดาวน์โหลดโลโก้ WULI ได้ที่นี่)
ทีมผู้แข่งขันสามารถออกแบบการนำเสนอคลิปวีดีโอได้ด้วยตนเอง เช่น เชิงรายการนำเที่ยว เชิงบทบาทสมมติ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีความยาวประมาณ 5 นาที
ผู้แข่งขันทุกคนในทีมจะต้องปรากฏอยู่ในคลิปวีดีโอและแสดงความสามารถในการใช้ภาอังกฤษ (ผู้เข้าแข่งขันที่ปรากฏอยู่ในคลิปวีดีโอที่ชนะเลิศ 2 ทีมแรกเท่านั้นที่มีสิทธิ์เดินทางไปทัศนศึกษา)
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถ่ายทำคลิปวีดีโอตามโจทย์ที่ได้รับเท่านั้น (นัดจับฉลากแบ่งหัวข้อภายหลัง)

กฎกติกาการส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด

WULI VDO Contest 2018 Application Form
ผู้แข่งขันต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่จำกัดชั้นปีและสาขา
ประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน คละสาขาวิชาและชั้นปีได้ ลงชื่อสมัครได้ที่นี่
ผู้แข่งขันไม่สามารถอยู่ทีมซ้อนกันได้
ผู้แข่งขันต้องอัพโหลดคลิปวีดีโอขึ้นบน Youtube
โพสต์บน Facebook Page “WULI” พร้อม #lifeinWU พิมพ์ชื่อสมาชิกในทีมและชื่อวีดีโอ
สถาบันภาษา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสิทธิเผยแพร่คลิปวิดีโอทุกชิ้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน ตามรายละเอียดในเกณฑ์การให้คะแนนวิดีโอโครงการ WULI VDO Contest 2018 ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 75% จึงถือว่าผ่านการแข่งขันและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

กำหนดเวลา

หมดเขตรับสมัคร: 28 ก.พ. 256
หมดเขตส่งวิดิโอ: 25 มี.ค. 2561
เดินทางไปทัศนศึกษาที่ปีนัง: 1-4 มิ.ย. 2561
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page “WULI”
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuli.wu.ac.th/2018/02/12/wuli-vdo-contest-2018-lifeinwu/

TOP