ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท - เอก บริหารธุรกิจ ทั้งที่่สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ถึง 31 มี.ค.61