ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งมอบเครื่องอบแห้งชนิดคืนรูปสดแก่วิสาหกิจชุมชนฯมิสเตอร์สะตอรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องอบแห้งชนิดคืนรูปสดแก่ คุณชมนาด ศรีเปารยะ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต มิสเตอร์สะตอ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์

ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนมิสเตอร์สะตอ โดยการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ทำการคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์สะตออบแห้งคืนตัว โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดคืนรูปสด โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการอบแห้งสะตอเพื่อยืดเวลาในการเก็บรักษาและสามารถคืนตัวได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เมื่อต้องการนำมาปรุงอาหาร โดยยังคงรักษากลิ่น รสชาติและคงรูปใกล้เคียงสะตอสดมากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงฤดูกาลและปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารในช่วงนอกฤดูกาล จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สะตออบแห้งชนิดคืนรูปสด ภายใต้แบรนด์ “ชมนาด” และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขัน Most’s Innovation OTOP Awards 2017 ” ในโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Award 2017 (OTOP IGNITE ) ครั้งที่ผ่านมา

ประมวลภาพ

TOP