ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์รับมอบเงินสนับสนุนการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ และนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน การจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 จากบริษัท ธนชาต(จำกัด) มหาชน จำนวน 50,000 บาทและบริษัท ริโก้(ประเทศไทย จำกัด) จำนวน 25,000 บาท ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2561 จำนวน 8 วัน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 วัน และกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วัน โดยจะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 160 คน เป็นชาวต่างชาติ 100 คน และชาวไทย 60 คน

ประมวลภาพ

TOP