ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันการประกวดปรุงอาหาร Makro HoReCa Challenge 2018 ระดับภาคใต้


นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคว้ารางวัลในการประกวดประกอบอาหารรายการ Makro HoReCa Challenge 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แมคโคร สาขา สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยบริษัทสยามเเมคโคร ร่วมกับสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย พร้อมถ้วยพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ โดยการเเข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลาการในสายงานด้านธุรกิจอาหารและการบริการ

ในการเเข่งขันดังกล่าว อาจารย์ปวิธ ตันสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ทั้งนี้ทางบริษัทสยามเเมคโคร ร่วมกับสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ประเภทการแข่งขัน รายละเอียดดังนี้

ประเภทการแข่งขัน
"แม็คโคร มิสเทอรี่บ๊อกซ์ (Makro Mystery Box)" ปรุงอาหารจานหลักเมนูฟรีสไตล์ ในรูปแบบการจัดจานแบบตะวันตก (ประเภทบุคคล)
รายละเอียดการเเข่งขัน
เวลาการเเข่งขัน 60 นาที
จำนวนผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน 8 คน (รุ่นเยาวชน อายุต่ำกว่า 24 ปี)
ขนาดเมนู จำนวน 3 ที่ (1 คนรับประทาน)

โดยมีเกณฑ์การให้คะเเนนดังนี้ (คะแนนรวม 100 คะเเนน)
1. ความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่ทำงาน 10 คะเนน
2. ความถูกต้องในการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ 30 คะเเนน
3. การจัดแสดงและนำเสนอผลงาน 10 คะเเนน
4. รสชาติอาหาร และรสสัมผัส 50 คะเเนน

ผลจากการแข่งขัน
นางสาวพรชุลีย์ พัฒอำพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรฯอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร) ได้รับรางวัลชมเชย (Deploma) การแข่งขันการประกวดปรุงอาหาร Makro HoReCa Challenge 2018 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) คะแนนรวม 65.5 คะแนน

ทั้งนี้ ทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไปร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป


TOP