ข่าวทั่วไป

โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) ที่มีความสนใจในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางสถาปัตยกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม หรือคณะหรือสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ มาเรียนรู้ ศึกษาแนวคิด วิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มคนออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาอาชีพนี้

นอกเหนือจากกิจกรรมเชิงวิชาการแล้ว โครงการยังเน้นหนักด้านกิจกรรมสันทนาการที่สร้างสรรค์ (ไม่เหมือนใครและปลอดภัยแน่นอน รับประกัน) เพื่อให้เข้าถึงเข้าใจความเป็นนักออกแบบและต่อยอดทั้งทางวิชาการและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความมั่นใจและความพร้อมในทุกๆด้านเมื่อได้เข้าศึกษาทางด้านคณะหรือสำนักวิชาทางด้านออกแบบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/TutorArchitectureSouthsite/

TOP