ข่าวทั่วไป

การรับผลสอบ ITP TOEFL

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอให้ผู้ที่สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ ITP TOEFL เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อขอรับผลสอบได้ที่ คุณนัทธี ภคเมธาวี โทร 0-7567-2003 สำนักงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รับได้เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รับได้เวลา 08.30-12.00 น.)

TOP