ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน Walailak Day 2018

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน Walailak Day 2018ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประลองความรู้ความสามารถของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นสนใจและเตรียมพร้อมทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการตื่นตัวด้านการประเมินศักยภาพของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ภายในงาน Walailak Day 2018 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-673699 , 075-673248-51 (คุณกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) โทรสาร 075-673698 , 075-673247

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2561

20 มีนาคม 2561
แจ้งชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันแก่โรงเรียนทางเว็บไซด์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( http://cse.wu.ac.th)

https://cse.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/การแข่งขันแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-wa-day.pdf

https://cse.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/เกณฑ์การตัดสิน_กำหนดการ-wa-day.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2236

TOP