ข่าวการศึกษา

นักศึกษา 4 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม Startup Coaching Camp ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Coaching Camp เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและการทำงานของ Startup ที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เพื่อต่อยอดสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจ และให้นักศึกษาได้ค้นพบทางเลือกของตัวเอง ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมจาก 4 สถาบัน จำนวน 101 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 66 คน มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 12 คน มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 14 คน และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 คน

มี Coach มากประสบการณ์ที่เป็น Startup จำนวน 6 ท่าน คือ
Mr.Kittichai Phiphatbunyarat Founder at Aristo Production Co., Ltd.
Mr.Noppon Anukunwithaya Co-Founder at TakeMeTour Co.,Ltd
Miss Chayanis Pothikruprasert
Mr.Posathorn Atiyutpakpol
Miss Chawisa Chen
Mr.Theerawut Chanthandit

นอกจากนี้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความสนใจร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ในวันสุดท้ายนักศึกษาทั้ง 16 ทีม จะต้อง Pitching Idea ให้กับกรรมการและทีมโค้ชฟัง เพื่อคัดเลือกสุดยอดทีมจากกิจกรรมนี้ 3 ทีม และได้รับเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้สิทธิไปแข่ง Pitching เพื่อหาแหล่งทุนมาพัฒนา Prototype เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
รูปภาพโดย : Startup Thailand


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/coachingcamp/

TOP