ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลาย

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 36 คนเมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกอบด้วยฐานความรู้ทั้งสิ้นจำนวน 5 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. จุลชีพในอาหารเสีย 2. สเตียรอยด์ในยาสมุนไพร 3. เล่นแสงแปลงสี 4. ในน้ำมีเหล็ก และ 5. ดูดาว ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้


https://photos.app.goo.gl/gxKYPe37y8k6Zuai1"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2292

TOP