ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แจ้งเปลี่ยนสถานที่/และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Subject Protection

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมจากเดิม เป็นห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทรศัพท์ 075-672554 หรือเว็บไซต์ http://wuec.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuec.wu.ac.th

TOP