ข่าวทั่วไป

ประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเอกชนผู้สนใจ เข้าร่วมลงทุนโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. หอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. โครงการพื้นที่พาณิชย์ด้านหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. โซล่าฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 3860

TOP