ข่าวทั่วไป

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการประชุมส่วน ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 จึงของดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP