ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมและชิม การแข่งขัน "ชิงแชมป์หมี่ผัด" 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลโลยีการเกษตร ได้จัดให้มีการแข่งขัน “ชิงแชมป์หมี่ผัด” ขึ้น ในงานวันวลัยลักษณ์และวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรอื่นๆ ในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานตำรับหมี่ผัดซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของ จ.นครศรีธรรมราช โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ เต็นส์การประกวด ข้างร้านกล้าดี เวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งมีทีมที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 10 ทีม งานนี้มีชิมหมีผัดจากร้านในตำนานดังๆ เพียบ


TOP