ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายช่อประดู่ Walailak Nursing ครั้งที่ 1

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายช่อประดู่ Walailak Nursing ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 41 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายช่อประดู่ Walailak Nursing ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมจะเน้นให้นักศึกษาใหม่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะก่อนจะเรียนจริง ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 41 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยประกอบด้วยฐานความรู้ทั้งสิ้นจำนวน 3 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ 2. จิ้กซอร์มนุษย์ 3. นักสืบสายเลือด ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2300

TOP