ข่าวทั่วไป

“เปิดโลกอาชีพด้านการจัดการในธุรกิจบริการ” ในงานวลัยลักษณ์ Open House 2018

“วลัยลักษณ์ Open House 2018” สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพด้านการจัดการในธุรกิจบริการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่าน จากโรงแรมในเครือ JW Marriott Hotel & Resort มาร่วมพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาและผู้ร่วมงานกว่า 100 คน

อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานเปิดงานโดยกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโลกวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจะมี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ด้านโรงแรม ด้านภัตตาคาร และด้านท่องเที่ยว เน้นการปฏิบัติ คือ การเชิญสถานประกอบการจากโรงแรมในเครือ JW Marriott Hotel & Resort ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโรงแรมนั้นๆ จึงเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ที่จะได้พบปะโดยตรงกับสถานประกอบการ เพื่อเปิดประสบการณ์ พูดคุย และแสดงให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการระดับโลก

ดร.พิมพ์ลภัส กล่าวต่ออีกว่า สถานประกอบการที่เข้าร่วม ประกอบด้วย Sheraton Samui Resort , W Koh Samui Retreat , Le Meridien Koh Samui Retreat & SPA , Vana Belle Retreat , Renaissance Koh Samui Resort & SPA และThe Ritz Carlton Koh Samui ซึ่งแต่ละโรงแรมก็ถือเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดโลกอาชีพด้านการจัดการในธุรกิจบริการนี้ได้ให้ทั้งความรู้และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษา เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้น เขียนโดย นางสาววิราพร คงนวล นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์ ภาพโดย นางสาวสิตานันท์ สิทธิโชค นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์

TOP