ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เจเอสพี ลงนามพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ ที่ปรึกษาทางวิชาการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

การลงนามในครั้งนี้ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ที่จะทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น อาหารและผลไม้สมุนไพรของประเทศไทย รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ของภาคเอกชน โดยในบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการร่วมวิจัยพัฒนาระหว่างภาคเอกชนกับอาจารย์และนักศึกษา โดยใช้ทุนสนับสนุนประเภทความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเช่น Research gap fund, ทุนส่งเสริมอุตสาหกรรม สกว. และ Talent Mobility และการรับนักศึกษาฝึกงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน สำหรับโรงงานผลิตยาแผนโบราณ โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และบริษัทวิจัยพัฒนา รวมถึงการให้โจทย์วิจัยจากภาคเอกชน สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

หลังจากลงนามความร่วมมือแล้ว ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP