ข่าวทั่วไป

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561

https://cse.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/04/IMG_8246.jpg"

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 32 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/eJdWjWpDb93sQYk72"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2852

TOP